UNICO Dragon X - palenisko kominkowe Powiększ

UNICO Dragon X - AKU

Unirol - UNICO Unirol - UNICO

Nowy

UNICO Dragon X AKU - ekologiczne palenisko kominkowe wykorzystujące elementy spalania dolnego i recyrkulacji spalin. Wyjątkowa sprawność i przystosowanie do pracy z wymiennikami ciepła, czynią te wkłady kominkowe uniwersalnymi, super energooszczędnymi urządzeniami grzewczymi.

Więcej szczegółów

Dostępny: 3-21 dni

6 642 zł

brutto

Firma UNIROL, producent wkładów kominkowych UNICO, zainicjował nowe kierunki rozwoju dla branży kominkowej, wdrażając do produkcji wkłady kominkowe spełniające najsurowsze UNIJNE wymogi dotyczace emisji spalin. Wyjątkowa sprawność i przystosowanie do pracy z wymiennikami ciepła, czynią te wkłady kominkowe uniwersalnymi, super energooszczednymi urządzeniami grzewczymi.

Atuty - UNICO Dragon X

 • wydajny i ekologiczny proces dolnego spalania
 • bardzo wysoka sprawność 95%
 • recyrkulacja spalin podczas rozpalania
 • czyste spaliny, brak sadzy
 • niska zawartość tlenków azotu dzięki spalaniu przy niskim współczynniku nadmiaru powietrza
 • możliwość tradycyjnego spalania górnego
 • możliwość dokładania drewna na żar bez zakłócania procesu spalania.
 • możliwość stosowania drewna o wyższej wilgotności (niezalecana, po rozpaleniu suchym opałem)
 • możliwość stosowania praktycznie każdego paliwa stałego, w tym, sporadycznie, węgla kamiennego (przy zastosowaniu systemu ogniotrwałego REFRABOX)
 • odzyskiwanie energii traconej na odparowanie wilgoci z paliwa

Wkład kominkowy Dragon X jest paleniskiem piecowym przeznaczonym do współpracy z odbiornikami ciepła ze spalin, które mają za zadanie znaczące zwiększenie sprawności układu.

Dragon X może współpracować z wymiennikami:

 • wodnymi, zasilającymi lub wspomagającymi instalację CO lub CWU - wymiennik CONDENS (kondensacyjny)

 • akumulacyjnymi - HOPPER↓↑ i CUMULUS↓↑, których masa pochłania ciepło ze spalin i spowalnia jego dystrybucję, co rozumie się jako obniżenie mocy i wydłużenie czasu ogrzewania (uzyskana energia jest iloczynem mocy i czasu),

 • konwekcyjnymi w układach ogrzewających powietrze.

parametryj. m.
 wartośćuwagi
Moc paleniska
 KW7-12
minimalna wartość jest mocą średnią, maksymalna - chwilowo w czasie intensywnego spalania
Sprawność
 % 95sprawność układu paleniska z wymiennikiem CIEPŁA
 Zawartość CO w spalinach mg/m3 <1000dla O=13%
Temperatura spalin przy
optymalnych nastawach
oC
 450dla optymalnych parametrów spalania i zachowania
długiej żywotności rur dymowych

Dragon X AKU jest uniwersalnym, szczelnym urządzeniem grzewczym przeznaczonym do współpracy z wymiennikami wodnymi, akumulacyjnymi i konwekcyjnymi. Przeznaczony dla użytkowników ceniących sobie ekonomię,ekologię i nowatorskie rozwiązania. Ze względu na bardzo szeroki zakres możliwej do uzyskiwania mocy, może ogrzewać zarówno małe mieszkania, jak i większe budynki wolnostojące.

 • minimalna emisja tlenku węgla i innych zanieczyszczeń
 • brak wrażliwości procesu spalania i samego paleniska na jakość i sposób dokładania paliwa
 • wydłużona droga gorących spalin i wydłużony czas palenia (dzięki wykorzystaniu zjawiska wtórnej reakcji składników spalin z rozżarzonym węglem i ponownego spalania zredukowanych lotnych związków)
 • rozpad i dopalenie odparowanych węglowodorów oraz utlenianie sadzy (cecha nieosiągalna w paleniskach górnopalnych)
 • niska emisja ciepła przez szybę (przeniesienie części spalania poza widoczną komorę)
 • ceramika REFRABOX - materiał ceramiczny odporny na działanie wysokich temperatur i wyjątkowo odporny mechanicznie
 • bardzo wysoka sprawność paleniska przy współpracy z kondensacyjnym wymiennikiem wodnym - układ UNICO Condens, lub stalowo ceramicznymi (akumulacyjnymi) wymiennikami HOPPER lub CUMULUS

PRACA Z WYMIENNIKAMI – odbiornikami ciepła

Palenisko Dragon X jest paleniskiem piecowym przeznaczonym do współpracy z odbiornikami ciepła ze spalin, które mają za zadanie znaczące zwiększenie sprawności układu. Gorące gazy spalinowe są w jego przypadku nośnikiem około 25-35% ogółu energii wyzwolonej z paliwa.

Parametry układu powinny być tak dobrane, aby temperatura spalin trafiających do komina pozwalała na zachowanie minimalnego podciśnienia (13Pa), najczęściej jest to temperatura rzędu 120-150o C, a temperatura spalin w czopuchu paleniska nie powinna spadać w dłuższych okresach poniżej 450o C Palenisko Dragon X, ze względu na minimalną emisję zanieczyszczeń, może zasilać wodne wymienniki kondensacyjne, w szczególności pracować w układzie „Unico Condens”.

 Materiał wszystkich wymienników akumulacyjnych, mający kontakt ze spalinami powinien odpowiadać wymaganiom dla materiałów pracujących w utleniającym wilgotnym środowisku kwaśnym i mieć odpowiednią odporność temperaturową. W okresach nieprawidłowego spalania, rozpalania i wygaszania paleniska spaliny nie powinny być kierowane do wymiennika – układ musi być wyposażony w kanał pomijający wymiennik oraz możliwość regulacji ilości spalin kierowanych do odbiornika i bezpośrednio do komina.

Prostota instalacji, SKUTECZNOŚĆ i bezpieczeństwo użytkowania akumulacyjnych wymienników HOPPER i CUMULUS, kreuje te urządzenia kominkowe do akumulacji jako aktualnie najpopularniejsze w branży kominkowej. Stalowo akumulacyjny wymiennik akumulacyjny HOPPER i CUMULUS to praktycznie osobne urządzenie grzewcze podłączane do wkładu kominkowego. Układ ten, wbudowywany pomiędzy wkładem a przyłączem kominowym posiada regulację w postaci szybra, pozwalającą na akumulowanie ciepła lub, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba na swobodny przepływ spalin do komina.

Cumulus

Akumulacyjno-konwekcyjny opadowy szczelny odbiornik ciepła ze spalin o dużej, stałej i skutecznej retencji, przeznaczony do pracy z wkładem Dragon X oraz innymi wkładami konwekcyjnymi o dużym potencjale grzewczym. Umożliwia uzyskiwanie dużej sprawności, a więc ekonomii użytkowania, i budowę praktycznych układów grzewczych w domach energooszczędnych oraz budynkach o lekkiej konstrukcji.

Condens (wodny kondensacyjny)

Kondensacyjny kominkowy ogrzewacz wody – wymiennik wodny przeznaczony do pracy z paleniskiem Dragon X – zapewniający bardzo wysoką sprawność układu wodnego i dużą moc ogrzewania wody przez wykorzystanie zjawiska kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach, które to zjawisko, zwielokrotniając poziom retencji ciepła przypadającą na jednostkę powierzchni wymiany, daje jednocześnie znaczny dodatkowy zysk energii poprzez odzyskanie ciepła traconego w tradycyjnych układach na odparowanie wilgoci z paliwa.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu, istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w naszym magazynie.

Grupa owo.pl – kominki BOHUSZ 
 Salon Partnerski UNICO  mapa dojazdu
ul. Krakowska 32 A, 32-065 Krzeszowice
Kominki kontakt:
600 601 384 – dział handlowy
600 601 385 – dział usług 
602 259 809 - dział techniczny
Obsługa klientów: pon. – czw. 9:30 do 15:30
piątek 9:30 do 15:00 (inne terminy – 602259809)


Firma Unico – polski producent wysokiej jakości wkładów kominkowych. Specjalizuje się w produkcji stalowych kominków konwekcyjnych (kominki powietrzne) i tych z płaszczem wodnym (kominki wodne). Stale poszerza swoją ofertę o produkty innowacyjne – np. palenisko dolnego spalania Dragon X czy niespotykany na rynku kondensacyjny wymiennik wodny – Condens. W jego ofercie nie zabrakło także materiałów zduńskich, wykorzystywanych do budowania „ciepłych kominków”.


Kominki Bohusz sklep z kominkami ciepłymi, piecami do pizzy i grillami

W naszej ofercie także wkłady kominkowe, materiały kominkowe, akcesoria kominkowe

Poznaj naszą pełną ofertę wkładów kominkowych UNICO, materiały do budowy nowoczesnych kominków ciepłych. Płyty szamotowe akumulacyjne, kleje zaprawy ogniotrwałe. Oferujemy pełne doradztwo. Oferowane przez nas produkty to wysoka jakość w znakomitej cenie.