UNICO Dragon X - palenisko kominkowe
UNICO Dragon X - karta techniczna
Wymiennik akumulacyjny HOPPER
Wymiennik HOPPER schemat działania
UNICO Dragon X - AKU
UNICO Dragon X - AKU
UNICO Dragon X - palenisko kominkowe
UNICO Dragon X - karta techniczna
Wymiennik akumulacyjny HOPPER
Wymiennik HOPPER schemat działania
UNICO Dragon X - AKU
UNICO Dragon X - AKU

UNICO Dragon X - AKU

UNICO Dragon X - palenisko kominkowe wykorzystujące elementy spalania dolnego i recyrkulacji spalin. Wyjątkowa sprawność i przystosowanie do pracy z wymiennikami ciepła, czynią te wkłady kominkowe uniwersalnymi, super energooszczędnymi urządzeniami grzewczymi.

Produkt niedostępny
6 842,00 zł

 

Firma UNIROL, producent wkładów kominkowych UNICO, zainicjował nowe kierunki rozwoju dla branży kominkowej, wdrażając do produkcji wkłady kominkowe spełniające najsurowsze UNIJNE wymogi dotyczace emisji spalin. Wyjątkowa sprawność i przystosowanie do pracy z wymiennikami ciepła, czynią te wkłady kominkowe uniwersalnymi, super energooszczędnymi urządzeniami grzewczymi.

Atuty - UNICO Dragon X

 • wydajny i ekologiczny proces dolnego spalania
 • bardzo wysoka sprawność 95%
 • recyrkulacja spalin podczas rozpalania
 • czyste spaliny, brak sadzy
 • niska zawartość tlenków azotu dzięki spalaniu przy niskim współczynniku nadmiaru powietrza
 • możliwość tradycyjnego spalania górnego
 • możliwość dokładania drewna na żar bez zakłócania procesu spalania.
 • możliwość stosowania drewna o wyższej wilgotności (niezalecana, po rozpaleniu suchym opałem)
 • możliwość stosowania praktycznie każdego paliwa stałego, w tym, sporadycznie, węgla kamiennego (przy zastosowaniu systemu ogniotrwałego REFRABOX)
 • odzyskiwanie energii traconej na odparowanie wilgoci z paliwa

Wkład kominkowy Dragon X jest paleniskiem piecowym przeznaczonym do współpracy z odbiornikami ciepła ze spalin, które mają za zadanie znaczące zwiększenie sprawności układu.

Dragon X może współpracować z wymiennikami:

 • wodnymi, zasilającymi lub wspomagającymi instalację CO lub CWU - wymiennik CONDENS (kondensacyjny)

 • akumulacyjnymi - HOPPER↓↑ i CUMULUS↓↑, których masa pochłania ciepło ze spalin i spowalnia jego dystrybucję, co rozumie się jako obniżenie mocy i wydłużenie czasu ogrzewania (uzyskana energia jest iloczynem mocy i czasu),

 • konwekcyjnymi w układach ogrzewających powietrze.

parametry j. m.
 wartość uwagi
Moc paleniska
 KW 7-12
minimalna wartość jest mocą średnią, maksymalna - chwilowo w czasie intensywnego spalania
Sprawność
 %  95 sprawność układu paleniska z wymiennikiem CIEPŁA
 Zawartość CO w spalinach  mg/m3  <1000 dla O=13%
Temperatura spalin przy
optymalnych nastawach
oC
 450 dla optymalnych parametrów spalania i zachowania
długiej żywotności rur dymowych

Dragon X AKU jest uniwersalnym, szczelnym urządzeniem grzewczym przeznaczonym do współpracy z wymiennikami wodnymi, akumulacyjnymi i konwekcyjnymi. Przeznaczony dla użytkowników ceniących sobie ekonomię i nowatorskie rozwiązania. Ze względu na bardzo szeroki zakres możliwej do uzyskiwania mocy, może ogrzewać zarówno małe mieszkania, jak i większe budynki wolnostojące.

 • minimalna emisja tlenku węgla i innych zanieczyszczeń
 • brak wrażliwości procesu spalania i samego paleniska na jakość i sposób dokładania paliwa
 • wydłużona droga gorących spalin i wydłużony czas palenia (dzięki wykorzystaniu zjawiska wtórnej reakcji składników spalin z rozżarzonym węglem i ponownego spalania zredukowanych lotnych związków)
 • rozpad i dopalenie odparowanych węglowodorów oraz utlenianie sadzy (cecha nieosiągalna w paleniskach górnopalnych)
 • niska emisja ciepła przez szybę (przeniesienie części spalania poza widoczną komorę)
 • ceramika REFRABOX - materiał ceramiczny odporny na działanie wysokich temperatur i wyjątkowo odporny mechanicznie
 • bardzo wysoka sprawność paleniska przy współpracy z kondensacyjnym wymiennikiem wodnym - układ UNICO Condens, lub stalowo ceramicznymi (akumulacyjnymi) wymiennikami HOPPER lub CUMULUS

Firma Unico – polski producent wysokiej jakości wkładów kominkowych. Specjalizuje się w produkcji stalowych kominków konwekcyjnych (kominki powietrzne) i tych z płaszczem wodnym (kominki wodne). Stale poszerza swoją ofertę o produkty innowacyjne – np. palenisko dolnego spalania Dragon X czy niespotykany na rynku kondensacyjny wymiennik wodny – Condens. W jego ofercie nie zabrakło także materiałów zduńskich, wykorzystywanych do budowania „ciepłych kominków”.

Zobacz także

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: